Share

 De latere hoogleraar architectuur ir. J.A.G. van der Steur te Delft heeft onderwijs genoten van Eugen Gugel. De leerlingen van Gugel (hoogleraar architectuur aan de Polytechnische Hogeschool te Delft) droegen bij tot de verspreiding van het neorenaissance (v.b. kasteel Oud-Wassenaar).

Kenmerkend voor de neo-renaissance (gebaseerd op vormen die we nu tot het maniërisme rekenen) is het gebruik van baksteen (waalsteen voor onze kerk); torens; ontlastingsbogen boven de vensters waren voorzien van natuurstenen aanzet- en sluitstenen, terwijl de boogvullingen uit siermetselwerk bestonden; veelvuldig gebruikte siermuurankers; boogfries;pinakels.

 

A. en J.A.G.van der Steur

De Haarlemse architecten A. en J.A.G van der Steur hebben hun sporen in en buiten Haarlem nagelaten. Ook in Bloemendaal vinden we een gedeelte van hun oeuvre terug. Vader Adrianus van der Steur jr. (1835-1899) en zoon prof. ir. Johan Adrianus Gerard van der Steur (1865-1945) hebben ongeveer twintig villa's ontworpen, ruime, riante woningen voor opdrachtgevers uit de bovenlaag van de bevolking. A. van der Steur jr. ontwierp in 1870 voor mevrouw C. Van Valkenburg-Teding van Berkhout de nog bestaande grote witte "Villa Franca." in eclectische stijl, op de hoek van de Brederodelaan, Donkerelaan inclusief het koetshuis en waarschijnlijk ook de naastgelegen personeelswoning aan de Donkerelaan nr. G. Hij bouwde tevens vijf jaar later de pastorie van de hervormde gemeente aan het Kerkplein. Van de hand van zoon J.A.G. van der Steur kennnen we sinds het begin van deze eeuw een aantal villa's in het park Duin en Daal, maar ook elders in Bloemendaal. Deze werden voornamelijk gebouwd in de toen gebruikelijke Engelse landhuisstijl. herkenbaar aan de met vakwerk versierde geveltoppen en wit stucwerk. Een ander kenmerk van van der Steurs stijl zijn de torenachtige uitbouwen met ranke spitsen. Bekende werken van hem zijn: de Stadsschouwburg in Haarlem (1914-1918), het Vredespaleis in Den Haag (1907-1913) en de Nederlands Hervormde kerk in Schagen (1896, 1897). Adrianus van der Steur jr. werd na zijn opleiding gemeentearchitect te Wageningen en Zaltbommel en vestigde zich in 1865 zelfstandig te Haarlem. Hij was onder meer de uitvoerend architect van de nieuwbouw van Teylers museum aan het Spaarne, bouwde vele huizen en de Remonstrantse kerk aan de Wilhelminastraat, was de resaturatiearchitect van de Grote of St. Bavokerk en bouwde in 1872 het huis Rustenburgh te Bloemendaal, dat in 1974 werd afgebroken. Zijn zoon ir. J.A.G. van der Steur studeerde bouwkunde te Delft (1883-1888), maakte daarna enkele studiereizen door Europa en werkte van 1889 tot 1894 samen met zijn vader, die kantoor hield in een statig 18de-eeuws pand aan de Grote Houtstraat 99 in Haarlem. Er verscheen in 1917 een boek over J.A.G. van der Steurs werken in de reeks Bibliotheek voor moderne Hollandsche Architectuur. Het waren afleveringen over een aantal nationaal bekende architecten waarin hun voornaamste werken stonden afgebeeld. In deel drie wordt Van der Steurs werk behandeld met onder andere de vertrekken in de Grote St. Bavokerk, riante herenhuizen in Haarlem, en de bouw van de Stadsschouwburg, het Vredespaleis te Den Haag,

Een aantal villa's in Bloemendaal en enige interieurfoto's, waaronder een ontwerp van een boekenkast voor het Vredespaleis gemaakt in het atelier van de Haarlemse meubelmaker Joh. Nederkoorn. Voorts leverde hij met zijn vader veel ontwerpen voor weeshuizen in het centrum van de stad. Tijdens een opdracht voor de familie Van der Laan leerde hij hun dochter Emma kennen met wie hij in het huwelijk trad. Er werden drie zoons geboren, die allen in de voetsporen van hun vader zouden treden. Zoon Adrianus van der Steur (1893-1953) werd stadsarchitect van Rotterdam en bouwde onder andere het Museum Boymans aldaar. Zoon Albert Johan van der Steur (1895-1983) was particulier architect te Amsterdam en bouwde onder meer de Haarlemse stadhuisvleugel aan de Koningstraat (1938,1940) en maakte een ontwerp voor het Raadhuis te Bloemendaal. De derde zoon J.A.G. van der Steur (1899-1966) was werkzaam bij het Bureau voorheen J. van Kassel en De Koning te Nijmegen en tekende voornamelijk bedrijfsgebouwen.

Porf. ir. J.A.G. van der Steur overleed in 1945 op de leeftijd van 79 jaar kort nadat zijn huis in Oosterbeek met het architectenarchief van hem en zijn vader in vlammen was opgegaan bij de Slag om Arnhem.