Inhoudsopgave
Restauratiegeschiedenis
Restauratieplannen
Alle Pagina's

Share

 

van Dral

De Kerk op de Markt is in 1995 aangewezen als rijksmonument.

Uitgevoerde restauratie
Tijdsperiode
1910-1944 Vanwege het verbranden van een deel? van het archief van de Kerkvoogdij zijn hier geen gegevens over bekend.
1946- dakbedekking, orgel.
1954- In de zomermaanden worden de leien vervangen door het systeem Maasdak. Dit zijn we te weten gekomen door een artikel in de Schager Courant van februari 2006 over de leidekkers van 1954 die zo mooi geportretteerd zijn in het toenmalige blad De Spiegel.
1965-zuidkant van de kerk. (helaas mislukt) 

 

Niestad collectie Zijpermuseum

 

 

 

1978-1979-algehele restauratie inclusief de toren. Deze restauratie zou niet tot stand zijn gekomen ware het niet dat ene Willem Schaap (overleden 17 augustus 2007) in de Kerkvoogdij zich hiervoor enorm heeft ingezet.
 

 

 

 

de mannen van de fa. Pronk

2006-vanwege de landelijke subsidiestop zal slechts een deel van de leien inclusief lood vervangen worden. De dakruiter wordt gerenoveerd.