Share

Flinke subsidie voor Grote kerk SCHAGEN - De Grote kerk op de Markt kan worden gerestaureerd. De provincie heeft het Schager gemeentebestuur meegedeeld dat het ministerie van OCW besloten heeft de gevraagde subsidie van bijna 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen. Wethouder Jan Bouwes, die zich de laatste tijd intensief heeft bezig gehouden met de subsidieaanvraag, zegt zeer ingenomen te zijn met de beslissing. De hele restauratie kost 2,75 miljoen euro.

De subsidie van de provincie betreft een miljoen voor de restauratie van het schip van de kerk, dat eigendom is van de protestantse kerkgemeente, en een kleine drie ton voor de kerktoren waarvan de gemeente eigenaar is. Het kerkbestuur en de gemeente hebben beide gespaard om de andere helft van de kosten te kunnen financieren, zegt burgemeester Gerrit Westerink die zich ook blij verrast toonde met het bericht uit Haarlem. Bouwes denkt dat nog voor de bouwvakvakantie met de werkzaamheden kan worden begonnen.


Belangrijkste onderdelen van de restauratie zullen zijn: de vervanging van de leien op het dak en herstel loodwerk; vernieuwing bliksemgeleidinginstallatie; 24 ramen zullen gerestaureerd moeten worden vanwege aantasting van het natuursteen en vanwege het roesten van de brugstaven in het metselwerk. Alleen al de kosten van de noodzakelijke vervanging van het lood worden op zeven ton ingeschat. Vanwege de landelijke subsidiestop kon in 2006 slechts een deel van de leien inclusief lood vervangen worden en werd de dakruiter  gerenoveerd.

Het liet zich aanzien dat eind vorig jaar de subsidie beschikbaar zou komen, maar de geldpot was leeg en het wachten was op het nieuwe jaar en opnieuw een goed gevulde geldpot. Bouwes kreeg signalen uit het provinciehuis dat in februari goed nieuws te verwachten was. Daarbij heeft meegeholpen de beslissing van het kerkbestuur om delen van de kerk open te stellen voor multifunctioneel gebruik. Hierdoor wordt voldaan aan een van de belangrijkste voorwaarden van de subsidiegever.

De subsidieaanvraag van gemeente en kerkbestuur dateert al van 2004. Toen werd getracht in aanmerking te komen voor subsidie op basis van de regeling rijkssubsidiƫring wegwerken restauratieachterstand. Deze verzoeken werden afgewezen, waartegen beide organen bezwaar aantekenden. Gezegd werd dat pas in 2011 subsidie kan worden verwacht voor het in stand brengen en -houden van de kerk als rijksmonument.

Vervolgens vond een gesprek plaats met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg (RACM), waarbij de vraag centraal stond of er ondanks de lopende bezwaarprocedure toch mogelijkheden zijn om binnen een jaar met een noodzakelijke restauratie te kunnen beginnen. Aan deze procedure kan nu een einde komen door het subsidiebesluit van OCW.

De Grote kerk op de Markt is in 1995 aangewezen als rijksmonument. De laatste restauratie vond plaats in 1978-1979  inclusief de toren.
Bron: SchagenVandaag.nl