Share

Schager Courant van 30 maart 2010: Gistermiddag overhandigde gedeputeerde Sascha Baggerman symbolisch een subsidie van een miljoen euro aan kerkrentemeester Wouter Vrolijk. Wethouder Jan Bouwes mocht een bijdrage van ruim 270.000 euro ontvangen.

De Provincie heeft beleidsmatig ingezet op het behoud van cultuurhistorische waarden van het Noord-Hollandsche platteland. De kerk in Schagen behoort tot de groep van veertien grote Noord-Hollandsche monumenten, die tot nu toe voor een subsidie in aanmerking kwamen.

 

Uit het dankwoord van Wouter Vrolijk:

Toe zag het er somber uit. De restauratieregelingen van het rijk waren op en het eigen budget van kerk en gemeente schoot veel tekort.

Op dat donkere moment kwamen wij in gesprek met de provincie. Een ander bestuursorgaan met andere verantwoordelijkheden en dat bood andere mogelijkheden.  De provinciale monumentenverordening paste op anderhalf A4. En, wat belangrijker is, er was ook oprechte zorg over deze kerk. Hoewel dhr. Van der Kleij nooit valse hoop heeft gegeven, proefden wij gedurende het gehele traject de intentie om voor deze kerk iets goeds te doen. En op 2 maart werd dit bewaarheid met het verlossende telefoontje. Wij, eigenaren van kerk en toren, zien nu het groene licht om te gaan doen waar wij de afgelopen 10 jaar hulp voor gevraagd hebben en zijn er erg blij mee dat deze hulp gekomen is.